Certyfikaty

 


 

 

Europejski system opisu kształcenia językowego – Tabela samooceny 

cefr-pl